Mobiderm

Mobiderm är en unik och patenterad teknik som effektivt motverkar återsvullnad av lymfödem. För lipödem hjälper Mobiderm att motverka inflamatoriska tillstånd i hudens inre lager.

Lymfödem:

Effektiv behandling av lymfödem består av två faser: Den initiala fasen som strävar efter att reducera lymfödemet så långt det är möjligt och underhållsfasen som syftar till att bibehålla resultatet över tid med hjälp av medicinska kompressionsmaterial.

Mobiderm i reduceringssfasen
Genom att kombinera det ödemdrivande materialet Mobiderm med traditionell kompressionsbandagering i reduceringsfasen kan din lymfterapeut halvera behandlingstiden! Studier* visar nämligen att den maximala volymreduceringen av lymfödemet erhålls redan efter halva behandlingstiden, jämfört med att enbart använda kompressionsbandagering.

Mobiderm i underhållsfasen
När reduceringsfasen är avslutad påbörjas nästa fas: underhållsfasen. I denna fas erhåller du medicinska kompressionsstrumpor för dagtid i syfte att bibehålla den reducering som uppnåddes i den initiala behandlingsfasen. Studier* visar dock att lymfödemet sannolikt kommer att öka i omfång igen om du enbart använder medicinska kompressionsstrumpor på dagen. Om du däremot kombinerar dina medicinska kompressionsstrumpor med det ödemdrivande materialet Mobiderm på natten så motverkar du denna risk mycket effektivt.

Mobiderm - kliniskt bevisad effektivitet
Mobiderm är ett ödemdrivande material som består av integrerade vadderade kuber som stimulerar och aktiverar lymfödemet. Mobiderm ger en liknande effekt som manuell lymfdränering och massage och ser till att lymfvätskans flöde aldrig blir stillastående vilket motverkar fibros. 
Mobiderm finns tillgänglig i flera utföranden. Dels på rulle och ark för applicering i kombination med bandagering under den initiala fasen och dels som arm- och benstrumpor i både standard och MTM (måtttillverkning) för användning i underhållsfasen.

Lipödem:

En helhetlig behandling av lipödem omfattas av flera delar:

- Physio- och rörelseterapi
- Kompressionsterapi
- Psychologisk terapi
- Viktkontroll
- Fettsugning
- Personlig ansvar

Mobiderm som en del av kompressionsterapin
Anledning för att kompression används i samband med lipödem är inte att det föreligger ett ödem som ska minskas, men hellre att kompressionsplagg minskar inflamatoriska tillstånd i hudens subkutana lager som leder till smärtupplevelser hos lipödemiker. Studier hav visat att inflammationsdrivande cytokiner minskas och anti-inflammatoriska mediatorer ökas under behandling med kompressionsterapi. För att fortsätta denna effekten även under natten är det fördelaktig för lipödemiker att använda Mobiderm som nattkompressionsplagg.