Klaveness

Klaveness är företaget som vill att skon anpassas efter foten och inte tvärt om. Den stora utmaningen är att uppnå optimal funktion utan att behöva kompromissa med design. Produktutvecklingen är ett nära samarbete mellan designers och skotekniker vars samlade kunskap bidrar till att Klaveness filosofi blir verklighet.

Design, teknologi och hantverk i kombination för att möta fotens alla behov.