Cefar

Cefar_kategori

Cefar är högkvalitativ medicinsk teknik som erbjuder lösningar för muskoskeletal hälsa, hjärt- och kärlhälsa och smärthantering. Företagets produkter riktar sig mot hela spektrat av patientomvårdnad, från rehabilitering efter operation skada eller degenererande sjukdom, till skadeförebyggande åtgärder.