Justerbar kompression

Har man bensår eller starka ödem som ska reduceras kan det krävas användning av justerbara kompressionsplagg innan man passar in på en kompressionsprodukt med standard storlekar.

Kolla på videon för att lära dig mer om hur man lindar till exempel lymfödem