Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Göran Sjödén Rehabshop AB

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få följande information när Göran Sjödén Rehabshop AB har tagit emot personuppgifter som gäller dig.

Identitet och kontaktuppgifter

Göran Sjödén Rehabshop AB är personuppgiftsansvarig. Göran Sjödén Rehabshop AB:s säte är Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV och kan nås på telefonnummer 031-711 99 14 och e-mail gdpr@rehabshop.com

Ändamål, rättslig grund samt kategorier av personuppgifter

Göran Sjödén Rehabshop AB behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal mellan dig och Göran Sjödén Rehabshop AB. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal.

Behandlingen är inte baserad på Göran Sjödén Rehabshop AB:s eller annans berättigade intressen.

Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Göran Sjödén Rehabshop AB. Göran Sjödén Rehabshop AB kommer endast att lämna ut uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som Göran Sjödén Rehabshop AB omfattas av.

Göran Sjödén Rehabshop AB kommer inte att överföra personuppgifterna till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation.

Göran Sjödén Rehabshop AB behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. Göran Sjödén Rehabshop AB behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras. Vi samarbetar med Klarna AB för fakturering av vissa köp. Vi har Personuppgiftsbiträdesavtal med Klarna AB. För att se Klarnas dataskyddspolicy klicka här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy .Vi behandlar därför endast personuppgifter gällande betalningsuppgifter, kontaktuppgifter, personnummer och adress.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där.

Vill DU inte att dina uppgifter sparas av Google analytics kan Du ladda ner detta tillägg: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tid för lagring

Göran Sjödén Rehabshop AB kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. Avtalet gäller för en period om ett år, vilket innebär att Göran Sjödén Rehabshop AB kommer att behandla dina personuppgifter under hela denna tid.

Dina rättigheter

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Göran Sjödén Rehabshop AB behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Göran Sjödén Rehabshop AB behandlar och som avser dig.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när Göran Sjödén Rehabshop AB behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Göran Sjödén Rehabshop AB:s behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende Göran Sjödén Rehabshop AB:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Göran Sjödén Rehabshop AB behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering.