Produkter

Varukorg

Kontakt

Göran Sjödén Rehab Butik AB
Rosenlundsgatan 4
411 20 GÖTEBORG
E-post:
Webb: www.rehabshop.se
Telefon: 031-711 99 14

Ordinarie öppettider i butiken
Mån-Fre - 10 - 18
Lördag - 10-15
Söndag - Stängt

Helgdagstider
Klicka här

Stimulite® sittdynor & madrass Sverige
Göran Sjödens Rehab
Distribution AB
Adress och telefon Klicka här

Stimulite® sittdynor & madrass Norge
Gøran Sjøden Rehabshop A/S
Adress och telefon Klicka här

Nyhetsbrev

Information

Diplomerade enligt Svensk Miljöbas 2016-12-31

Göran Sjödéns Rehabshop AB och dess tre dotterbolag: Göran Sjödén Rehab Butik AB, Göran Sjödén Rehab Distribution AB samt Göran Sjödén Rehabshop Norge A/S tar sitt ansvar som samhällsmedborgare mycket allvarligt. Att värna om miljön och i synnerhet vårt klimat, anser vi vara ett område där vi skall bidra på ett ansvarsfullt sätt.

Vi vidtar åtgärder för att förebygga och minimera vår negativa miljöpåverkan, och vi hanterar den negativa miljöpåverkan som inte helt kan elimineras på ett ansvarsfullt sätt. Vår största miljöpåverkan idag är inom transporter för att få gods till och från butiken och lagret. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde.


Detta innebär bland annat att vi tillsammans verkar för att ständigt förbättra oss inom områdena:

Miljöskydd är en viktig del när vi utvärderar vår affärsverksamhet.

Inom vårt verksamhetsområde skall vi värna om vår miljö genom att minimera våra produkters negativa miljöpåverkan under hela livscykeln.

Vi efterlever nationell och internationell miljölagstiftning, och agerar som god förebild och där så är möjligt försöker vi deltaga i frivilliga initiativ.

Vår personal är utbildad och motiverad att uppträda och agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete.

Vi kommunicerar och samverkar med samtliga intressenter samt redovisar öppet resultat och utveckling.

Våra leverantörer skall kunna visa att de driver sin verksamhet på ett för miljön skonsamt sätt.


Göran Sjödén VD


Framtagen 2015-10-01.
Uppdaterad 2016-12-12 med de dotterbolagens fullständiga namn

Nyheter

Erbjudanden